Aké sú ciele výzvy?
 
Kultúra je jedným zo základných stavebných kameňov každého národa. Kultúrny prejav a prístup ku kultúre sú pre život nevyhnutnými prvkami, ktoré nám pomáhajú vyrovnať sa s traumatickými udalosťami, budovať individuálnu a kolektívnu odolnosť a perspektívu pre povojnovú budúcnosť.
 
Vojna na Ukrajine má ničivý vplyv na ukrajinské kultúrne dedičstvo a na kultúrne organizácie a umelcov, ktorí nemôžu pôsobiť a oslovovať svoje národné a medzinárodné publikum. Okrem toho sa mnohí ukrajinskí utečenci a deti, ktorí utiekli pred vojnou a v súčasnosti sa nachádzajú na iných miestach na Ukrajine alebo v iných európskych krajinách, nebudú môcť vrátiť do svojich domovov. Tí, ktorí zostanú v jednej z krajín programu Kreatívna Európa, budú teraz komunikovať so svojimi novými komunitami. Kultúra a umenie sa ukázali ako účinný nástroj na spájanie ľudí z rôznych prostredí a na uľahčenie integrácie.
 
Cieľom tejto osobitnej výzvy je pomôcť ukrajinským kultúrnym a kreatívnym organizáciám, ako aj umelcom a profesionálom riešiť v krátkodobom a strednodobom horizonte tieto výzvy:
 
Cieľ 1 – krátkodobý horizont
 
a. Podporovať ukrajinských umelcov a kultúrne organizácie pri tvorbe a prezentácii ich umenia a diel na Ukrajine a v krajinách zapojených do programu Kreatívna Európa.
b. Pomôcť Ukrajincom postihnutým vojnou, najmä deťom, na Ukrajine alebo v krajinách zapojených do programu Kreatívna Európa, aby mali prístup ku kultúre a/alebo uľahčiť ich integráciu do nových komunít prostredníctvom kultúry. V tejto súvislosti by sa mala venovať primeraná pozornosť dôsledkom vojny na duševné zdravie.
 
Cieľ 2 – Strednodobý horizont
 
pripraviť sa na povojnovú obnovu ukrajinských kultúrnych sektorov prostredníctvom hodnotenia potrieb, budovania kapacít a plánovania investícií.
Pripraviť a vyškoliť ukrajinských odborníkov na kultúrne dedičstvo s cieľom chrániť ukrajinské kultúrne dedičstvo.
Dosiahnutie týchto cieľov, najmä povojnovej obnovy ukrajinských kultúrnych odvetví, by malo vychádzať z nového štatútu Ukrajiny ako kandidátskej krajiny EÚ.
 
Termín: 29. novembra 2022
Číslo výzvy: CREA-CULT-2023-COOP-UA