Nadchádzajúce uzávierky podprogramu MEDIA:
 
EACEA/05/2015 Podpora práce s publikom
26. marec 2015 / 12:00 bruselského času
 
EACEA/06/2015 Podpora vývoja videohier
26. marec 2015 / 12:00 bruselského času
 
EACEA/17/2014 Podpora vývoja jednotlivých projektov
16. apríl 2015 / 12:00 bruselského času
 
EACEA/27/2014 Automatická podpora kinodistribúcie
generovanie: 30. apríl 2015 / 12:00 bruselského času