LUX Film Prize Európskeho parlamentu a Kancelária Kreatívne Európa – MEDIA ČR v spolupráci s MFF KV si Vás dovoľujú pozvať na dve panelové debaty – Ako získať Generáciu Z pre európsky film?Nový program Kreatívne Európa po roku 2020. Obe debaty sa budú konať v rámci Industry dní na MFF Karlove Vary v nedeľu, 1. júla 2018 vo Film Industry Pool, Hotel Thermal.
Viac informácií spolu s pozvánkou a programom nájdete tu.

Radi by sme Vás upozornili, že v rámci druhej debaty Nový program Kreatívna Európa po roku 2020, ktorá začne o 17:00, budete mať jedinečnú príležitosť vyjadriť svoje pripomienky a návrhy k navrhovanému programu Kreatívna Európa po roku 2020 priamo poslancom Európskeho parlamentu, ktorí budú na debate prítomní.

V prípade, že máte záujem zúčastniť sa debát a nemáte festivalovú akreditáciu, radi Vám umožníme prístup, napíšte na adresu daniela.stanikova@kreativnievropa.cz najneskôr do soboty 30. 6.