Akadémia ENCATC je priestorom na učenie, spoluvytváranie a výmenu s cieľom spoločne budovať udržateľnú budúcnosť! V roku 2024 ju organizuje mesto Lille (Francúzsko) v spolupráci s organizáciami Eurocities, Future for Religious Heritage, Goldsmiths – University of London, Julie’s Bicycle a NEMO.
Akadémia ENCATC je najvýznamnejším každoročným podujatím pre medzinárodnú komunitu v oblasti kultúrneho manažmentu a politiky, ktoré slúži ako centrum pre učenie sa a prijímanie nových prístupov, opatrení a politík. Akadémia, ktorá bola pôvodne koncipovaná ako pomoc akademikom a kultúrnym aktérom pri začleňovaní udržateľnosti do ich praxe, sa vyvinula na kľúčové stretnutie pedagógov, výskumníkov, manažérov a odborníkov z praxe, ktorí sa venujú vytváraniu udržateľnej budúcnosti prostredníctvom kultúry. Podujatie uľahčuje výmenu názorov a poznatkov prostredníctvom svojich hlavných pilierov: Akadémia ENCATC je priestorom na učenie, spolutvorbu a výmenu s cieľom spoločne budovať udržateľnú budúcnosť! Ročník 2024 organizuje mesto Lille (Francúzsko) v spolupráci s organizáciami Eurocities, Future for Religious Heritage, Goldsmiths – University of London, Julie’s Bicycle a NEMO.
Akadémia ENCATC je najvýznamnejším každoročným podujatím pre medzinárodnú komunitu v oblasti kultúrneho manažmentu a politiky, ktoré slúži ako centrum pre učenie sa a prijímanie nových prístupov, opatrení a politík.