Európsky kolaboratívny cloud pre kultúrne dedičstvo s predpokladaným rozpočtom 110 miliónov EUR z programu Horizont Európa sa má stať jedinečnou infraštruktúrou, ktorá umožní interdisciplinárnu a rozsiahlu spoluprácu medzi odborníkmi. Bude poskytovať špičkové technológie na digitalizáciu artefaktov, výskum umeleckých diel a dokumentáciu údajov, ktoré výrazne posunú vpred a dodajú nový digitálny rozmer výskumu, ochrane, konzervovaniu a reštaurovaniu kultúrneho dedičstva. Okrem toho sa zameria na uľahčenie prístupu k pokročilým technológiám a odstránenie prekážok pre menšie a odľahlé inštitúcie.

Work Programme 2023-2025: Cluster 2 – Culture, Creativity and Inclusive Society

Ak hľadáte partnerov pre svoj projekt, využite platformu na vyhľadávanie partnerov. V súčasnosti je tam registrovaných cca 2700 expertov z celého sveta, ktorí majú záujem o spoluprácu na projektoch.

Pre viac informácií k výzvam kontaktujte národný kontaktný bod – Elenu Žákovú.