Šesťdňový workshop je určený skúseným producentom, ktorí chcú rozšíriť svoje aktivity o animovanú tvorbu – primárne pre členov ACE, ale aj pre ďalších producentov/produkčné spoločnosti s podobnými zámermi a skúsenosťami, ktorí majú záujem o medzinárodnú spoluprácu.

Workshop zameraný predovšetkým na kreatívne a finančné aspekty animovanej tvorby ponúkne konzultácie v oblasti developmentu, medzinárodnej produkcie, finančnej stratégie, medzinárodnej distribúcie a ďalších.

Určené až pre 18 producentov s krátkym alebo dlhometrážnym animovaným projektom.

Poplatok za kurz: 2500 € (2250 € pre členov ACE). ACE môže slovenským profesionálom poskytnúť štipendium až do výšky 50% z poplatku za kurz.

Viac informácií

Deadline pre prihlásenie bol 28. 11. 2023