Téma festivalu Ars Electronica v roku 2023, tento rok formulovaná ako otázka, sa priamo zameriava na kľúčové sporné témy našej doby: pravda a vlastníctvo, interpretačná autorita a suverenita. Môže byť pravda vlastnená? Existuje právo na pravdu, a ak niekomu patrí, aká kontrola a zodpovednosť sú s ňou spojené? Ide však aj o koncept vlastníctva vo vzťahu k prírode, ktorý presahuje stáročia trvajúcu filozofickú a právnu diskusiu; ide o faktickú realitu využívania a ničenia prírody ako neprestajného bremena prenášaného na nasledujúce generácie.

Z hľadiska Kreatívnej Európy budú najdôležitejšími bodmi programu „Podujatie na spustenie iniciatívy Next Renaissance by EIT Culture & Creativity“, slávnostné odovzdávanie cien Ars Electronica a konferencia programu Kreatívna Európa „Viac ako planéta“.

 7. September 2023

  • 11:00 – 17:00 Conference: “S+T+ARTS Day: The Next Renaissance” co-hosted with the EIT Culture & Creativity
  • 17:00 – Ars Electronica Networking Event
  • 19:00 – Ars Electronica Award Ceremony

8. September 2023

  • 10:00 – Ars Electronica Guided Tour
  • 11:00 – 17:00 Creative Europe project More than Planet conference: “Who owns the planet?”

 

Podrobný program TU https://ars.electronica.art/mediaservice/en/2023/04/17/who-owns-the-truth/