Program kurzu bol navrhnutý tak, aby poskytol orientáciu v obchodných a právnych aspektoch špecifických pre spoločnosti pôsobiace v audiovízii. Zaoberať sa bude právnym rámcom, nutným pre zvládnutie všetkých relevantných aspektov filmu alebo televízneho seriálu – od ranej fázy vývoja, cez financovanie až po konečné oslovenie divákov/zákazníkov/distribútorov.

Kurz pre 15 vybraných účastníkov (s aspoň 2-ročnou praxou) je určený pre producentov, distribútorov, finančných či právnych manažérov.

Kurzové: 1500 Eur + VAT, ISI poskytuje štipendiá

Viac informácií