Termín a miesto: 18. 9. 2023 – 22. 9. 2023, Viedeň (A)
Program kurzu bol navrhnutý tak, aby poskytol orientáciu v obchodných a právnych aspektoch špecifických pre spoločnosti pôsobiace v audiovízii. Zaoberať sa bude právnym rámcom, nutným pre zvládnutie všetkých relevantných aspektov filmu alebo televízneho seriálu – od ranej fázy vývoja, cez financovanie až po konečné oslovenie divákov/zákazníkov/distribútorov.

Kurz pre 15 vybraných účastníkov (s aspoň 2-ročnou praxou) je určený pre producentov, distribútorov, finančných či právnych manažérov.

Kurzové: 1500 EUR, ISI na základe žiadosti môže poskytnúť čiastočné štipendiá

Viac info