Konferencia EÚ o hudbe: „Výzvy, potreby a príležitosti európskeho hudobného ekosystému“ sa uskutoční 22. februára 2024 v budove Európskej komisie Charlemagne v Bruseli.
Podujatie otvorí Iliana Ivanová, európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež.
Európska komisia organizuje konferenciu v kontexte prebiehajúceho dialógu s hudobným sektorom, ktorý sa začal v roku 2023 v rámci iniciatívy Music Moves Europe (MME). Po kríze Covid-19 sa Európska komisia rozhodla posilniť dialóg s hudobným sektorom, aby pomohla hudobnému sektoru koordinovať sa a vystupovať jednotne, pokiaľ ide o otázky politiky EÚ. konferencia EÚ o hudbe: „Výzvy, potreby a príležitosti európskeho hudobného ekosystému“ sa uskutoční 22. februára 2024 v budove Európskej komisie Charlemagne v Bruseli.

Podujatie otvorí Iliana Ivanová, európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež.

Zaregistrovať sa dá tu: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUConferenceMusicWebstream