Workshop povedú Natália Urblíková & Zuzana Duchová

Divadelná fakulta VŠMU už od roku 1977 každé dva roky organizuje medzinárodný festival divadelných škôl pod názvom Istropolitana Projekt. Tento ročník je už 24. v poradí. Návštevníci a návštevníčky budú mať tiež možnosť prekonzultovať svoje budúce projektové zámery.

Natália Urblíková je absolventkou kulturológie na FiFUK v Bratislave. Pracuje ako koordinátorka programu Kreatívna Európa v kancelárii Creative Europe Desk Slovakia. Má viac ako 15-ročné skúsenosti v oblasti projektového manažmentu, vzdelávania a medzinárodnej kultúrnej spolupráce.

Zuzana Duchová je kurátorka a publicistka, študovala vedu o výtvarnom umení na FiFUK v Bratislave a Universität Wien, obhájila dizertačnú prácu o kultúrnych mestách na STU v Bratislave. Okrem teoretického skúmania kultúrneho života v mestách spoluorganizovala viacero podujatí na pomedzi umenia, architektúry, kreatívneho turizmu a spolu s vyše štyridsiatimi spoluautormi vydala dve knihy o Bratislave.
Festival Istropolitana Project z verejných zdrojov podporil Fond na podporu a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.