Európska komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabriel spustí nový program mobility pre umelcov a kultúrnych pracovníkov v oblasti hudby, literárneho prekladu, architektúry, kultúrneho dedičstva, dizajnu, vizuálneho a scénického umenia – Culture Moves Europe.
Úvodné podujatie sa uskutoční 10. októbra od 16.00 do 18.00 h a bude mať hybridný charakter. Jeho súčasťou bude diskusia o podpore mobility začínajúcich umelcov so zástupcami inštitúcií EÚ a kultúrneho sektora a generálnym tajomníkom Goetheho inštitútu Johannesom Ebertom.
Podrobné informácie o programe budú zverejnené neskôr.
Kontakt: culturemoveseurope@goethe.de