Európska komisia organizuje toto podujatie s cieľom posilniť spoluprácu medzi aktérmi na trhu s umením, inštitúciami EÚ a vládami v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva a boja proti nezákonnému obchodovaniu na trhu s umením.

Margaritis Schinas, podpredseda Európskej komisie pre podporu nášho európskeho spôsobu života, sa pripojí k tejto iniciatíve, ktorá spojí zástupcov trhu s umením, medzinárodných inštitúcií, akademikov a ďalších aktérov, čím sa začne nová etapa spoločnej práce.

Ochrana kultúrneho dedičstva: spoločný cieľ

Ochrana kultúrneho dedičstva je spoločným cieľom trhu s umením, zberateľov, pamiatkových inštitúcií, vlád, medzinárodných inštitúcií a európskych občanov.

Trh s umením však nie je vyňatý zo zraniteľnosti spojenej s nezákonným obchodovaním s kultúrnym tovarom a inými trestnými činmi proti kultúrnemu majetku. Ide o veľmi zložitý nadnárodný jav, ktorý predstavuje riziko pre ochranu kultúrneho dedičstva, integritu trhu s umením a bezpečnosť.

Riešenie tohto problému je možné len prostredníctvom úzkej spolupráce medzi rôznymi inštitucionálnymi a trhovými subjektmi. Z tohto dôvodu a v súlade s Akčným plánom EÚ proti obchodovaniu s kultúrnymi statkami na roky 2023 – 2025 Európska komisia posilňuje nový dialóg s trhom s umením.

Tento dialóg sa snaží slúžiť ako platforma na výmenu názorov, podporovať spoločné porozumenie s cieľom zvýšiť účinnosť nástrojov, ktoré máme k dispozícii, úspešnejšie predchádzať obchodovaniu s tovarom kultúrnej hodnoty a bojovať proti nemu a podporovať spravodlivý, seriózny a prosperujúci trh s umením.