Medzinárodný workshop dok.incubator INT je určený pre ambiciózne celovečerné dokumentárne filmy vo fáze hrubého strihu.

Osem vybraných medzinárodných tímov, zložených z producenta, režiséra a strihača počas troch týždenných workshopov v priebehu 8 mesiacov intenzívne pracujú na strihu, marketingovej a distribučnej stratégii, s cieľom nájsť pre svoj film najlepší spôsob rozprávania a osloviť divákov po celom svete.

Tímy sa zamerajú na unikátnu výpoveď filmu a prepracovanie dramaturgickej linky jeho príbehu a tiež zasadenie filmov do medzinárodného kontextu a nájdenie konkrétnych nástrojov na efektívne oslovenie budúceho publika.

Program zameraný na profesný rozvoj filmárov prebieha pod vedením špičkových lektorov. Lektormi sú ľudia z brandže, renomovaní producenti, marketingoví špecialisti a strihači, ktorí sami pravidelne uvádzajú svoje filmy na prestížnych medzinárodných festivaloch. Práve ich praktické skúsenosti sú pre úspech workshopu kľúčové. A na praktickom prístupe stojí aj práca participantov – nové zručnosti si osvojujú priamo pri práci na vlastnom filme.

Účastníci sa zúčastnia troch rezidenčných workshopov v rôznych fázach vývoja projektu.

Harmonogram:
session: apríl 2024 // ROUGH CUT
session: jún 2024 // FINE CUT
session: september/október 2024 // NEAR PICTURE LOCK

Podmienky účasti: znalosť angličtiny, osobná účasť na všetkých workshopoch

Kontakt: info@dokincubator.net

Viac informácií