Termín a miesto: 10. – 11. 9. 2023,  Hotel Park Avenue, Piešťany, Slovensko

DOX IN VITRO je workshop určený pre mladých producentov a dokumentaristov zo Slovenska a strednej Európy, ktorí sa chcú predstaviť „skutočnému svetu“ európskeho filmového trhu dokumentárnych filmov. Zameriava sa na vývoj dokumentárnych filmov pod vedením skúsených lektorov a podčiarkuje dôležitosť a nevyhnutnosť koprodukcií v dnešnom svete audiovizuálneho priemyslu.

Prezentácie popredných medzinárodných expertov budú zamerané na základné tvorivé, technické a finančné aspekty vzniku a realizácie dokumentárnych filmov. Predstavia rôzne kreatívne spôsoby rozprávania príbehov, aby boli schopné „cestovať“ a zaujať široké medzinárodné publikum a prinesú špecifické informácie o európskom trhu dokumentárnych filmov. Účastníci tiež budú mať možnosť konzultovať svoje trailery so skúseným strihačom.

DOX IN VITRO je vašou príležitosťou rozvinúť svoj  dokumentárny projekt. Budete pracovať v malých skupinkách pod vedením popredných medzinárodných odborníkov na dokumentárne filmy. Každému projektu bude venovaná individuálna pozornosť a dostane podrobný feedback – mnohé cenné rady ohľadom vývoja, naratívnej štruktúry, vizuálneho štýlu a potenciálnych možností financovania.

Experti na rok 2023

AKO SA PRIHLÁSIŤ / DEADLINY

Prosím, uistite sa, že vaša prihláška obsahuje nasledujúce materiály (v angličtine):

– synopsa & treatment
– predpokladaný rozpočet
– výrobný plán a predpokladaný termín dokončenia
– krátke predstavenie spoločnosti / CV kreatívneho tímu; režisér, producent

Vizuálny materiál môžete prikladať elektronicky, zahrnutím odkazu na predchádzajúcu prácu / pilot / trailer.

PRIHLÁSTE SA NA:

Prihláška

UZÁVIERKA PRIHLASOVANIA:

Účastníci s projektom (v angličtine): 15. august 2023
Účastníci bez projektu (ako účastník na workshope): 29. august 2023

Účastnícky poplatok za workshop
SLOVENSKÍ ÚČASTNÍCI POPLATOK ZA WORKSHOP NEPLATIA

Viac info

Kontakt