Intenzívny päťdňový workshop zameraný na marketing filmového projektu je určený producentom, distribútorom, sales agentom, pracovníkom marketingového oddelenia, ako aj zástupcom filmových fondov a inštitúcií (max. 30 účastníkov).

Workshop ponúka prehľad klasických marketingových nástrojov, ako aj najnovšie trendy v digitálnom PR a marketingu, sociálnych sieťach a budovaní publika.

Poplatok za kurz: 2200 EUR (s projektom) / 1900 EUR (bez projektu); 1900 EUR/1600 EUR pre absolventov EAVE Producers Workshop, Film Finance Forum a EAVE+ a partnerov Europa International, Europa Distribution, CICAE a EUROVOD
EAVE poskytuje štipendiá.

Viac informácií