Vzdelávací program EAVE zameraný na rozvoj projektov v európsko-latinskoamerickej koprodukcii (vývoj scenárov, finančná, koprodukčná, marketingová a distribučná stratégia). Je určený pre producentov z Európy a Latinskej Ameriky (10 účastníkov) a ďalších európskych profesionálov, ktorí majú záujem o spoluprácu s Latinskou Amerikou alebo producentov bez projektu (4-5 účastníkov).

Pozostáva z dvoch workshopov:

Workshop 1: 15 – 21. júna 2024, Luxemburg
Workshop 2: november/december 2024, Uruguaj

Viac informácií