13. ročník propagačného a vzdelávacieho projektu spájajúceho európskych producentov dokumentárnych filmov.
Hlavným cieľom workshopu je spojiť talentovaných európskych producentov s filmovými profesionálmi, sprístupniť účastníkom informácie z oblasti audiovízie a pomôcť im hlbšie a rozsiahlejšie sa orientovať na filmovom trhu. Umožňuje im tiež spojiť sa s producentmi z iných krajín, čím sa zvyšuje potenciál budúcich európskych koprodukčných projektov.

Viac informácií