Seminár o umelej inteligencii AI ponúka prehľad súčasného stavu umelej inteligencie so zameraním na audiovizuálny priemysel. Zaoberá sa právnymi a etickými aspektmi, ktoré musia odborníci v audiovizuálnej oblasti zvážiť pred jej zavedením do svojej práce.

Miesto: online (Zoom)
Kurzovné: 50 Eur (štipendium možné)

Viac informácií