Intenzívny workshop o právnych a finančných aspektoch európskych koprodukcií, od vývoja po distribúciu a medzinárodný predaj. Kurz je určený pre filmových a televíznych profesionálov, ktorí majú záujem o koprodukciu, zahŕňa prednášky medzinárodných expertov (stratégia financovania, právny rámec a zmluvy, predaj a distribúcia, podiel na zisku atď.) a prípadové štúdie európskych koprodukčných filmov a seriálov.

Seminár venovaný rastúcej úlohe koprodukcie, ktorá je v súčasnosti rozhodujúca pre úspech európskych filmov a seriálov.

Seminár venovaný rastúcej úlohe koprodukcie, ktorá má zásadný význam pre úspech európskych filmov a seriálov v súčasnosti, ako aj výzvam, ktorým musia v súčasnosti čeliť.

Témy:
Updated industry overview, including the latest developments
Financial landscape in Europe and beyond
Funding strategies: public & private financing sources, banks and bonds
Revenue sharing & waterfall scenarios
Legal framework: bilateral treaties and European Convention on Cinematographic Co-Production
Step-by-step analysis of a typical co-production agreement
Case studies of recent European co-productions
Hands-on tools & group exercise in devising a financing strategy
The current world of sales & distribution
New industry players and business models

Kurzovné: 590 EUR, EPI poskytuje štipendiá.

Viac informácií