Medzinárodný vzdelávací program zameraný na vývoj dokumentárnych filmov so sociálnou tematikou je určený dokumentaristom a producentom, pracovníkom neziskových organizácií a producentom v oblasti nových médií a crossmédií, ktorí chcú zvýšiť vplyv svojich dokumentárnych a multimediálnych projektov.

Program pozostáva zo 4 workshopov kombinujúcich rezidenčnú a online formu v priebehu 8 mesiacov.

Harmonogram
Workshop 1 (rezidenčný): jún 2024
Workshop 2 (online): august – september 2024
Workshop 3 (hybridný – online/rezidenčný): október – november 2024
Workshop 4 (online): po októbri 2024

Účastnícky poplatok (zahŕňa ubytovanie a stravu): 1 800 EUR / 900 EUR (účastníci z nových členských krajín vrátane Slovenskej republiky)
K dispozícii sú 3 štipendiá.

Viac informácií