European Creators‘ Lab organizuje imerzívnu rezidenciu, ktorá je pripravená na mieru imerzívnym vývojovým projektom a členom ich tímu.

Päťdňová rezidencia ponúka jedinečnú príležitosť intenzívne pracovať na ďalšom rozvoji vašich predstáv a výrazne posunúť svoj projekt vpred. Je určený pre dvojčlenné tímy – producentov a tvorcov XR s naratívnym a/alebo umeleckým imerzívnym projektom v ranom až strednom štádiu vývoja. Skúsení mentori budú sprevádzať, inšpirovať, zdieľať vedomosti a pomáhať účastníkom čeliť výzvam.

EUCL hľadá inovatívne rozprávanie príbehov, nové formy zapojenia publika, relevantné témy a originálne nápady.

Viac informácií