The European Cultural Heritage Summit 2024 sa uskutoční v rumunskej Bukurešti od 6. do 8. októbra. Summit, ktorý je dôležitým každoročným stretnutím pre svet kultúrneho dedičstva, poskytne jedinečnú príležitosť zamyslieť sa nad politickým, hospodárskym, environmentálnym a spoločenským významom kultúrneho dedičstva pre Európu a budúcnosť európskeho projektu.

viac info TU