European Showrunner Training je intenzívny šesťmesačný program určený pre autorov seriálov. Je určený skúsenejším autorom, ktorým má pomôcť získať a zdokonaliť všetky zručnosti potrebné na pozíciu „showrunnera“.

Účastníkom ponúkne možnosť prehĺbiť si znalosti a schopnosti súvisiace s produkciou a s kreatívnym vedením v pozícii showrunnera, ako je napr.
– porozumenie rozpočtom a harmonogramom
– porozumenie obchodným partnerom a všetkým členom kreatívneho tímu
– porozumenie tomu, ako najať tých správnych ľudí
a ďalšie.

Program bude prebiehať online (10 stretnutí), formou troch rezidenčných seminárov (jún, september, december) v Kolíne nad Rýnom a individuálneho mentoringu (4 stretnutia).

Poplatok: 2500,- eur / 3500,- eur (vrátane ubytovania). Program ponúka štipendiá.

Viac informácií