European Videogames Accelerator Track 2024 je šesťmesačný tréningový program pre nezávislé herné štúdiá a profesionálov. Zahŕňa workshopy a mentoring s cieľom pomôcť účastníkom stať sa finančne nezávislými a úspešnými.
Program prepája nové štúdiá so skúsenými odborníkmi, mentormi a investormi. Vedie účastníkov k finančnej nezávislosti a vďaka vytváraniu sietí umožňuje účinnú podporu v celej Európe.

Viac informácií