4. októbra 2023 otvorí program Horizont Európa nové výzvy v rámci klastra Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť. Prehľad 28 otvorených tém je k dispozícii tu na portáli možností financovania Európskej komisie. Termín na predkladanie projektov bude 7. február 2024.

Európska komisia predstaví jednotlivé témy na informačnom dni 18. októbra 2023. Celodenný online program poskytne podrobné informácie o všetkých otvorených výskumných témach. Infodňový program, registrácia a odkaz na jeho sledovanie:

Informačný deň klastra 2 „Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť“ 18. októbra 2023

Na nasledujúci deň, 19. októbra 2023, je naplánované stretnutie partnerov. Cieľom tohto online stretnutia je nadviazať spoluprácu pri príprave výskumných projektov. Účasť je bezplatná, je potrebné sa zaregistrovať a vyplniť profil organizácie.

Klaster 2 je otvorený predovšetkým pre spoločenské a humanitné vedy, starostlivosť o kultúrne dedičstvo a kultúrny kreatívny priemysel. Projekty predložené v rámci Klastra 2 sa zaoberajú výskumom demokratickej správy vecí verejných a účasti občanov na demokracii, ako aj spôsobmi ochrany kultúrneho dedičstva alebo úlohou kultúrneho a kreatívneho priemyslu a v neposlednom rade analýzou sociálnej a ekonomickej transformácie.