Chcete sa zapojiť, prípadne podať projekt do programu Kreatívna Európa, podprogramu Kultúra? Neviete ako na projektovú žiadosť a čo by mal taký dokument obsahovať? Pozývame vás na seminár, ktorý vám objasní zákonitosti týkajúce sa projektových žiadostí a ich hodnotenia a procesov. Predstavíme výzvu Projekty európskej spolupráce a zameriame sa na aktuálne Šírenie európskych literárnych diel a mobility Culture Moves Europe.
Vstup voľný k dispozícii budú prezentácie.