Prvá fáza najväčšieho kultúrno-kreatívneho projektu v histórii mesta Nitry, Kreatívne Centrum Nitra, sa blíži ku koncu. Počas dvoch rokov sme spolu s našimi partnermi realizovali desiatky aktivít, workshopov, sieťovaní, vzdelávacích programov, no v neposlednom rade aj rekonštrukciu 5 historických budov, ktoré budú slúžiť ako moderné centrum kreatívneho priemyslu. Počas tejto doby sme uskutočnili taktiež prieskumy verejnej mienky s cieľom zistiť potreby lokálnej komunity.
Majú kreatívny priemysel a kultúra dopad na rozvoj mesta?
Ako môžu pozitívne ovplyvniť jeho aktuálny či budúci stav? Prečo je dôležité dať im priestor?
Môže byť komunita hnacou silou tohto rozvoja?
Ako ju zapojiť?
Práve na tieto otázky odpovie prvá konferencia Kreatívneho centra Nitra: KKP x vývoj mesta: Komunita ako sila.
Jej cieľom je vytvoriť pravidelnú platformu na komunikáciu a reflektovanie súčasných kultúrno-kreatívnych tém s odbornou, no aj širokou lokálnou verejnosťou, aby sme zaručili čo najlepší vývoj KCN od roku 2024. Zaujíma nás lokálny, no aj širší kontext, preto do Nitry prinesieme aj inšpirujúce príbehy dlhodobo fungujúcich kultúrno-kreatívnych centier na Slovensku i diskusiu o širšom kontexte vývoja kultúry a kreatívneho priemyslu na Slovensku či v Európe.
Vstup zadarmo.
Prvá časť konferencie je venovaná inšpiratívnym prednáškam a diskusiám. V druhej časti konferencie sa budete môcť dozvedieť viac o zrealizovaných aktivitách Kreatívneho centra Nitra a zapojiť sa do workshopov, v ktorých nás zaujíma váš názor na jeho budúce fungovanie.
Podujatie budú viesť Laco Oravec a Katarína Živanović.
Vystúpi Zuzana Pastirčák Duchová z kancelárie CED Slovensko.
Vstup na podujatie je voľný s podmienkou registrácie. Kapacita podujatia je obmedzená. Daj nám vedieť, že prídeš. Tu nájdeš všetky info aj prihlasovací formulár: https://kreativnecentrumnitra.sk/…/kkp-x-vyvoj-mesta…/.
Po programe bude nasledovať neformálna afterparty v Uránii.
——————————————————————
Projekt Kreatívne centrum Nitra je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu integrovaný regionálny operačný program.
Svojou účasťou na podujatí dávate súhlas s použitím fotografií a videa zaznamenaných počas udalosti na reklamné a propagačné účely Kreatívneho centra Nitra.