Cieľom tohto programu je vybaviť účastníkov zručnosťami a podporou, ktoré potrebujú na lepšie pochopenie prostredia filmového trhu, plánovanie a zameranie svojho prístupu na stretnutia, ako naplno využiť ponuku trhu a opustiť trh s čo najlepšími výsledkami. Cieľom kurzu je poskytnúť lepšie vedomosti a pochopenie vzájomne prepojeného hodnotového reťazca filmu.

Program bude zahŕňať 4 a pol dňový intenzívny modul vo Viedni, po ktorom bude nasledovať Deň prípravy na trh a na záver Deň vyhodnotenia účasti na podujatí. Účasť na filmovom trhu nie je obmedzená na konkrétny festival. Odporúčame Marché du film v Cannes, kde budú prítomní lektori kurzov, ktorí môžu podporiť účastníkov. Každému účastníkovi bude pridelený mentor, ktorý s ním bude pracovať na stratégii šitej na mieru pre jeho projekt.

Viac informácií