Trhové fórum MEDIMED Doc Market spustilo výzvu na prihlasovanie dokumentárnych projektov a hotových filmov. Je otvorená všetkým nezávislým producentom, ktorí hľadajú medzinárodnú distribúciu a akvizície, ako aj financovanie a koprodukciu. MEDIMED je kľúčovou destináciou na stretávanie s decision maker-mi a budúcimi kreatívnymi partnermi.

MEDIMED Doc Market oslavuje 25. výročie! V priebehu rokov pomohli získať potrebné financie na výrobu veľkej väčšiny projektov vybraných Fórom a viac ako 1000 filmov získalo vysielateľov.

Viac informácií