Vybraným uchádzačom bude umožnené sa zúčastniť spoločne s vybranými tímami všetkých workshopov MIDPOINT Series Launch 2024, zameraných na vývoj TV seriálov predovšetkým zo strednej a východnej Európy, Balkánu, pobaltských krajín a oblasti Stredozemia.

Účastníci budú pozorovať proces vývoja od formovania prvotných nápadov na seriály do podoby scenárov a naučia sa, ako viesť projektové tímy k optimálnym výsledkom:
zoznámia sa s prostredím televízneho a seriálového priemyslu
zdokonalia si zručnosti v oblasti dramaturgie a komunikácie
naučia sa poskytovať konštruktívnu spätnú väzbu
posilnia svoje vodcovské schopnosti a umenie prezentovať sa

Viac informácií