Priebežná uzávierka / Individuálne termíny konania
„Od hrubého strihu k výnimočnému filmu“

Postprodukčný program je určený pre tímy režisér – strihač, program je prispôsobený potrebám konkrétneho projektu sa skladá z dvoch častí:
Spätná väzba MIDPOINT Editing Room
Lektori preskúmajú hrubý strih vášho hraného filmu a potom ho spoločne s vami analyzujú v rámci intenzívnej trojhodinovej online konzultácie. Toto online sedenie sa bude zaoberať vašimi otázkami a obavami a ponúkne vám účinný plán ďalších krokov, ktorý vám pomôže natočiť film, aký chcete.
Poplatok (za trojhodinovú online konzultáciu): 500 EUR / pre absolventov programu MIDPOINT: 300 EUR
Termíny konzultácie: podľa individuálnej dohody

MIDPOINT Editing Room Workshop
Vybrané projekty, ktoré sa zúčastnia programu Spätnej väzby, budú mať možnosť zúčastniť sa workshopu Editing Room Workshop. Ten sa skladá z 5 až 10 konzultačných sedení buď online, alebo priamo na mieste v Prahe v priestoroch partnerského Štúdia FAMU.
Poplatok (za päťdňový workshop): 2000 EUR / pre absolventov programu MIDPOINT: 1500 EUR
Termíny konzultácie: podľa individuálnej dohody
Termín uzávierky: NIE JE, výzva je priebežná, svoje materiály môžete predložiť, až budete pripravení.
Špeciálna zľava pre ženy: strihačky, ktoré sa prihlásia v tíme, získajú 50% zľavu z bežného poplatku za program.

Špeciálne akcie so zameraním na Ukrajinu: dramaturgia na mieru v strižni pre ukrajinské projekty vo fáze postprodukcie, účastnícky poplatok sa neplatí.
Ak máte ďalšie otázky alebo ak chcete prihlásiť svoj projekt, kontaktujte koordinátora programu na adrese: jiri.pecinovsky@midpoint-institute.eu.

Viac informácií