Program MIDPOINT Script Consultancy Training je jedinečnou príležitosťou pre dramaturgov učiť sa priamo praxou a pod vedením uznávaného mentora si vyskúšať proces vývoja rôznorodých projektov.

3 vybraným samostatným dramaturgom bude umožnené absolvovať online prípravný seminár a zúčastniť sa spoločne s vybranými tímami všetkých 4 workshopov MIDPOINT Feature Launch 2024, zameraných na vývoj projektu a scenára a možnosti ďalšieho financovania a koprodukcie. Súčasne s programom MIDPOINT Feature Launch, budú traja vybraní účastníci konzultovať skutočné projekty svojich kolegov a zlepšia svoju schopnosť analyzovať scenáre, poskytovať konštruktívnu spätnú väzbu a uplatniť sa na trhu.

Viac informácií