MIDPOINT Series Launch (predtým TV Launch) sa zameriava na vývoj TV seriálov (minisérií i epizodických seriálov s viacerými sériami).
Určené pre tvorivé tímy (scenárista – producent, príp. režisér), ktoré môžu prihlásiť:
– projekty seriálov (s polhodinovým (25-30 min) alebo hodinovým (40-60 min) formátom)
– miniséria
– web/digitálne seriály

Súčasťou programu Series Launch je aj Development Executive Training, ktorý účastníkom poskytne príležitosť preniknúť do úlohy Development Executive v reálnych projektoch vybraných do programu Series Launch. Účastníci budú pozorovať proces vývoja od formovania prvotných nápadov na seriály do podoby scenárov a naučia sa, ako viesť projektové tímy k optimálnym výsledkom (zoznámia sa s prostredím televízneho a seriálového priemyslu, zdokonalia zručnosti v oblasti dramaturgie a komunikácie, naučia sa poskytovať konštruktívnu spätnú väzbu. posilní svoje vodcovské schopnosti a umenie prezentovať).

Series Launch aj Development Executive Training sa skladajú z 3 workshopov a online konzultácií, ktoré zahŕňajú prácu v skupinách, individuálne konzultácie, prednášky a prezentácie expertov, pitching:

Online úvodné stretnutie: marec 2024
Workshop 1 (Series Concept): marec 2024, Česká republika
Online konzultácie (apríl – jún 2024)
Workshop 2 (Season Arc and Mini-Bible): jún 2024, Česká republika
Online konzultácie (jún – november 2024)
Workshop 3 (Pitching a Acquiring Partners): november 2024, Tallinn (v rámci Industry@Tallinn & Baltic Event)

Program Series Launch je určený predovšetkým pre účastníkov zo strednej a východnej Európy, Balkánu, pobaltských krajín a oblasti Stredozemia.

Viac informácií