Platforma pre kultúrny a kreatívny priemysel Vás pozýva na informačný seminár s názvom Možnosti finančnej podpory v kultúre a kreatívnom priemysle. Cieľom podujatia je sprostredkovať aktérom a aktérkam v KKP relevantné informácie o dotačných a podporných programoch na medzinárodnej, štátnej a regionálnej úrovni.
Seminár poskytne prehľad o kľúčových programoch pre všetkých aktérov v kultúre a kreatívnom priemysle, s cieľom lepšie sa orientovať v prostredí financovania na rôznych úrovniach, pochopiť, aké príležitosti sú k dispozícii, a v konečnom dôsledku uľahčiť tak prístup k rôznym formám finančnej podpory.
V rámci informačného seminára budú formou krátkych prezentácií odprezentované jednotlivé dotačné programy a schémy. V druhej časti informačného seminára budú mať účastníci podujatia možnosť diskutovať priamo so zástupcami zúčastnených inštitúcií poskytujúcich dotačné programy a schémy a konzultovať tak možnosti uchádzania sa o grant.
O všetkých relevantných podporných schémach sa budete môcť dočítať v pripravovanej informačnej brožúre, ktorá bude zverejnená v priebehu najbližších dní a k dispozícii bude aj na podujatí v tlačenej podobe.
Pre zabezpečenie čo najväčšieho dosahu bude informačný seminár vysielaný naživo na Youtube kanáli PKKP: https://www.youtube.com/@platformaprekulturnyakreat9993
—————————————————————————
Termín konania: 5. jún 2024
Miesto konania: HubHub, Mlynské nivy 16, Twin City C, Bratislava
Účasť na podujatí je bezplatná. Vzhľadom na limitované kapacity priestoru je na podujatie POVINNÁ REGISTRÁCIA: https://forms.gle/Hxqq8x3TZGL5Sz2B9
—————————————————————————
V rámci programu sa môžete tešiť na prezentácie gestorov jednotlivých podporných schém:
13:00 – 15:45 medzinárodná úroveň
Kreatívna Európa, Nový európsky Bauhaus, Erasmus+, Horizont Európa, UNESCO, CERV, EIT Culture & Creativity, Medzinárodný vyšehradský fond a všetky programy Interreg (vrátane všetkých cezhraničných spoluprác)
16:00 – 17:30 štátna a regionálna úroveň
Ministerstvo hospodárstva SR, Slovak Business Agency, Fond na podporu umenia, Audiovizuálny fond, Fond na podporu kultúry národnostných menšín a zástupcovia vybraných samospráv
17:35 – 18:10 online prednáška na tému crowdfunding od Donio
16:00 – 19:00 paralelne prebiehajúce individuálne konzultácie a networking
Viac informácií čoskoro!
—————————————————————————
Počas informačného seminára budú vytvorené fotografické a videozáznamy, svojou registráciou účastníci súhlasia s použitím fotografií a videozáznamov pre účely propagácie aktivít organizátorov.
hlavný organizátor: Platforma pre kultúrny a kreatívny priemysel
kontakt: kreativneforum@culture.gov.sk