Pitch Your Project!

nájdite si partnera pre výzvu na predkladanie projektov európskej spolupráce 2024.

Chcete sa prihlásiť do výzvy na predkladanie projektov európskej spolupráce, ale stále vám chýba jeden (alebo viac) partnerov? Ste pripravení zapojiť sa do projektov ako partner? Zúčastnite sa online stretnutia Creative Europe Matchmaking vo štvrtok 30. novembra od 11.00 do 13.00 hod.

Môžete sa prihlásiť s projektom alebo sa zaregistrovať a zúčastniť sa ako pozorovateľ a prípadne sa stať partnerom v jednom z prezentovaných projektov. Kancelárie programu Kreatívna Európa vás srdečne pozývajú na stretnutie, na ktorom sa predstavia projekty z celej Európy.

Požiadavky na predkladanie projektov sú:
– byť právnickou osobou so sídlom v jednej z krajín zapojených do programu Kreatívna Európa;
– koordinátor musí mať v deň uzávierky právnu subjektivitu aspoň 2 roky;
– Výzva na predkladanie projektov európskej spolupráce podporuje projekty, na ktorých sa podieľajú organizácie z kultúrneho a kreatívneho sektora všetkých veľkostí z rôznych krajín, ktoré budú realizovať aktivity vo svojom odbore alebo v rôznych odboroch. Očakáva sa, že projekty budú mať jasný európsky rozmer.

Pri predkladaní projektov a vzhľadom na blízkosť uzávierky výzvy budú uprednostnené projekty, ktoré sú už v pokročilejšom štádiu! každý pitch (prezentácia) bude mať 5 minút na predstavenie projektu + 15 minút na otázky a odpovede v samostatnej miestnosti.

Svoj projekt prihláste online do štvrtka 23. novembra.

Účastníci, ktorí by sa chceli zúčastniť na stretnutí ako pozorovatelia, sa môžu zaregistrovať tu (po registrácii ako pozorovateľ automaticky dostanete odkaz na priblíženie účasti na podujatí).