Kreatívna Európa/ Kultúra vás v spolupráci s Divadelným ústavom a Divadelnou fakultou Vysokej školy múzických umení pozývajú na prezentáciu projektov podporených zo zdrojov programu Kreatívna Európa.
Tentokrát sa zameriame na scénické umenia a predstavíme vám možnosti podpory tejto oblasti ako aj konkrétne projekty, ktorým sa v uplynulých rokoch podarilo získať podporu zo zdrojov Kreatívnej Európy.
Hostky:
1. Dominika Zaťková/ Divadelný ústav, projekt Klasika v grafickom románe
2. Anna Šimončičová/ Divadelná Nitra, projekt Be SpectACTive!
3. Natália Urblíková/ Creative Europe Desk Slovensko
VSTUP VOĽNÝ.