Festival s pracovným názvom „Zdroje pre všetkých“ spája inovátorov, tvorcov, vedcov, ľudí a kolektívy zo všetkých oblastí života, aby diskutovali a formovali našu udržateľnú, inkluzívnu a krásnu budúcnosť. Spoločne preskúmame témy, ako sú prístrešie a životné prostredie, pôda a voda, móda a blahobyt človeka vo svetle meniaceho sa životného prostredia.

Program festivalu bude trvať štyri dni a bude zahŕňať štyri okruhy aktivít:

Fórum – platforma na pútavé diskusie a výmenu názorov týkajúcich sa nového európskeho Bauhausu.
Veľtrh – laboratórium a výstava, na ktorej sa predstavia projekty a prototypy, ktoré sú v súlade so základnými hodnotami Nového európskeho Bauhausu a podporujú ich.
Fest – oslava, ktorá spája kultúru, umenie a družnosť, slúži ako moment kolektívnej radosti, ctí slobodu prejavu a prijíma radikálne, inovatívne a prevratné myšlienky a vízie.
Satelitné podujatia: podujatia a iniciatívy organizované nezávisle v Bruseli a mimo neho, ktorých hlavné aktivity sú v súlade s hodnotami Nového európskeho Bauhausu.

Praktické informácie:

Hlavné podujatie sa uskutoční v Bruseli
Presné miesto konania bude oznámené
Festival sa uskutoční 17. – 21. apríla 2024