Deväťmesačný intenzívny vzdelávací program zameraný na písanie a produkciu televíznych seriálov v modeli „writer’s room“. Koná sa v Berlíne a zahŕňa študijnú cestu do Series Mania vo francúzskom Lille. Počas programu každý účastník pracuje na 3 projektoch – vlastnom originálnom televíznom pilotnom projekte a 2 skupinových projektoch.

Predpoklady: najmenej 1-3 roky odbornej praxe ako scenárista, aspoň jedna epizóda hraného seriálu pre televíziu, vlastné nápady pre televízne seriály, dobrá znalosť angličtiny.

Kurzovné: 4500 EUR (usporiadateľ kurzu ponúka štipendiá pre účastníkov z krajín s nízkou produkčnou kapacitou vrátane SR)

Viac informácií