Europa Cinemas v spolupráci s MFF v Sofii organizujú ďalší seminár Audience Development & Innovation Lab s podtitulom „Posilniť svoje zručnosti a silné stránky & prijať nové výzvy pre svoje kino a publikum“.

Účastníci, ktorí sa k programu zúčastnia majú možnosť sa stretnúť s medzinárodnými odborníkmi z praxe, zdieľať svoje skúsenosti z terénu a nájsť nové nápady a riešenia na začatie nových alebo prispôsobenie existujúcich aktivít.

Seminár sa bude konať v dňoch 20. – 23. marca 2024 v rámci Sofia Meetings, koprodukčného trhu pri 28. ročníku Medzinárodného filmového festivalu v Sofii.

Seminár je určený prevádzkovateľom kín v Európe (nielen členským kinám siete Europa Cinemas), počet účastníkov je obmedzený na 35. Usporiadatelia seminára hradia ubytovanie na 3 noci a stravu počas seminára, účastníci si sami platia štvrtú noc a cestovné náklady.

Viac informácií