Päťdňový kurz organizovaný International Screen Institute sa zameriava na všetky aspekty riadenia spoločnosti alebo projektu spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Multidisciplinárny prístup programu zahŕňa pohľad na udržateľnosť z ekonomickej, ekologickej, kultúrnej a sociálnej perspektívy. Environmentálne aspekty siahajú od dodávok energie, služobných ciest, akvizícií a cirkulárnej ekonomiky až po to, ako preveriť dodávateľov a posilniť spolupracovníkov. Pokiaľ ide o sociálnu udržateľnosť, kurz sa bližšie pozrie na blahobyt, rovnosť a príležitosti pre ľudí pracujúcich v mediálnom a kultúrnom sektore. Účastníci sa naučia, ako implementovať nové modely spolupráce založené na zásadách rovnosti na pracovisku, bezpečnosti a duševného zdravia.

Program je zameraný na filmových a televíznych profesionálov, ktorí sa chcú naučiť, ako plánovať a udržateľne realizovať projekty alebo viesť svoje organizácie, ako aj jednotlivcov, ktorí chcú pôsobiť ako koordinátori trvalo udržateľného rozvoja. Ideálny účastník by mal mať vopred absolvované školenie alebo seminár na tému uhlíkovej stopy. Vyberie sa 20 účastníkov.

Poplatok za kurz: 950 Eur (850 Eur Early bird do 14.6.).
Štipendiá poskytuje International Screen Institute.

Viac informácií