Celkovo 3 x 45 000 EUR rozdelí v roku 2024 Fond TFL Audience Design formou grantov na podporu 3 filmov vo fáze distribúcie, ktoré plánujú uvedenie aspoň v dvoch krajinách.

Musí ísť o projekt medzinárodnej koprodukcie vo fáze postprodukcie (hrané filmy, tvorivé dokumenty, animácie, nad 60 minút) medzi krajinami, ktoré sú súčasťou programu Kreatívna Európa MEDIA, a krajinami, ktoré sa programu MEDIA nezúčastňujú.

Fond TFL Audience Design kombinuje finančnú podporu s poradenstvom. Obsahuje preto 3 povinné online sedenia, počas ktorých filmový tím pracuje na vytvorení stratégie na realizáciu inovatívnych spôsobov zapojenia publika a oslovenia divákov.

Fond TFL Audience Design pokryje výdavky spojené s vytvorením a realizáciou originálnych aktivít na zapojenie publika, ktoré idú nad rámec tradičných distribučných a marketingových akcií obvykle realizovaných za účelom propagácie filmu, v období do jesene 2025.

Viac informácií