Program je určený pre profesionálnych scenáristov alebo spisovaateľov / režisérov z celého sveta.
TFL Extended – Film je určený tímom medzinárodných audiovizuálnych profesionálov s hranými filmovými projektmi v ranom štádiu vývoja, ktorí sú ochotní ponoriť sa hlbšie do procesu písania prostredníctvom intenzívneho vývojového workshopu.
Počas celého workshopu majú účastníci možnosť diskutovať o svojej práci na skupinových stretnutiach a individuálnych stretnutiach s významnými lektormi a rozvíjať svoje projekty s podporou kreatívneho tímu talentovaných spisovateľov.
TFL Extended – Film sa zameriava na podporu tvorivého procesu potrebného na dosiahnutie najlepšieho možného výsledku pre koncipovanie silných príbehov, ktoré dokážu splniť požiadavky publika a trhu.

Uzávierka prihlasovania
19. 4. 2024

Termín a miesto
20. – 25. 6. 2024, Holandsko / online

Viac informácií