TorinoFilmLab, vzdelávací program, ktorý sa zameriava na medzinárodné inovatívne projekty televíznych seriálov v počiatočných fázach vývoja.

Je určený pre 9 projektov – konceptov TV seriálov (iba hrané seriály).

Štruktúra programu:
1. rezidenčný workshop – jún 2024, TBC/Belgicko
2. rezidenčný workshop – november 2024, Madrid/Španielsko
3. rezidenčný workshop, záverečná prezentácia a stretnutia – jar 2025

Viac informácií