Pre televíznych a filmových profesionálov, ktorí majú záujem vyškoliť sa ako editori/dramaturgovia príbehov – pracovať so scenáristami, píšucimi-režisérmi a kreatívnymi producentmi pri písaní a vývoji svojich projektov televíznych seriálov.

Program je určený ľuďom, ktorí majú záujem prehĺbiť svoje vedomosti o tom, ako vyvíjať televízny seriál od nápadu až po „predajný predajný balík“; učenie sa o procese vývoja príbehu a scenára projektov hraných televíznych seriálov – originálov a adaptácií; získavanie skúseností s prácou s vývojom.

Viac informácií