Výročná konferencia ENCC v roku 2024 sa bude konať v Rige v Lotyšsku. Bude to skúmanie prínosu kultúry pre prístupné spoločnosti, ako aj oslava tridsiateho výročia založenia siete.
Zaregistrujte sa na podujatie tu

Konferencia v roku 2024 bude venovaná skúmaniu transformačných úloh, ktoré môžu sociálno-kultúrne centrá zohrávať pri budovaní inkluzívnejších spoločností. Prostredníctvom podujatia Tracing the Trails chceme podporiť výmeny medzi našimi členmi i mimo nich, vytvárať príležitosti na medzisektorovú spoluprácu a strategické partnerstvá s cieľom presadzovať inkluzívne systémové zmeny.
Tracing the Trails bude pozvánkou na skúmanie, inšpiráciu, problematizovanie a koncipovanie nových prístupov k prístupu a inklúzii, prekonávanie silového myslenia, ktoré často ovplyvňuje tvorbu politík a organizácií. Ako zvyčajne očakávajte študijné návštevy, panelové diskusie, workshopy a prechádzky v prírode.