Prostredníctvom výzvy Creative Innovation Lab chce EÚ podporiť projekty, ktoré navrhujú, vyvíjajú a/alebo šíria inovatívne nástroje, modely alebo riešenia uplatniteľné v európskom audiovizuálnom a iných kultúrnych a kreatívnych odvetviach s cieľom zlepšiť ich konkurencieschopnosť a pripraviť cestu k ekologickejším postupom. Granty umožnia organizáciám využiť príležitosti, ktoré ponúka rozvoj umelej inteligencie, virtuálnych svetov a iných nových technológií.
Rozmanitosť doteraz financovaných projektov svedčí o bohatosti tejto výzvy. Patrí medzi ne projekt Creative Web3 Experience Europe (CWXP) koordinovaný organizáciou Get a Gig, ktorý skúma možnosti Web3, AI, metaverse a NFT pre kreatívny sektor;
Unlock the Community (Odomkni komunitu), ktorú koordinuje Usheru a ktorá sa zameriava na rozvoj publika pre audiovizuálne a kultúrne organizácie, a najnovšie CREA Trust AI, ktorú koordinuje Panodissey a ktorá sa venuje AI a interoperabilite na zlepšenie tvorby, monetizácie, šírenia a distribúcie obsahu. Uzávierka výzvy Creative Innovation Lab je 25. apríla 2024.
WEBINÁR EACEA CREATIVE INNOVATION LAB | 12. JANUÁR
Agentúra EACEA bude 12. januára od 10.30 do 12.00 organizovať informačný webinár o financovaní tejto výzvy. Odkaz na webinár nájdete na tejto stránke a môžete sa k nemu pripojiť bez registrácie.