Koordinátor: Študentska založba (Slovinsko)

Spoluorganizátori: Ars Poetica (Slovensko), Rámus Förlag HB (Švédsko)

Popis projektu:

Cieľom projektu je, aby umenie poézie oslovilo čo najširšie publikum v spoločenskom i umeleckom význame. Projekt organicky rozvíja a zvyšuje potenciál všetkých zapojených partnerov a je venovaný  propagácii poézie prostredníctvom rôznych prostriedkov. Súčasne sa snaží otvoriť nové priestory pre poéziu s primárnym cieľom – dosiahnuť širší sociálny dopad. Tieto ciele a aktivity by mali pritiahnuť záujem marginalizovaných sociálnych skupín. Zámerom projektu je rozvíjať sociálne a umelecké techniky prostredníctvom zapojenia a inšpirovania týchto skupín, aby sa zúčastnili tvorivého procesu umenia poézie. Tieto techniky otvoria nové nepreskúmané spôsoby sociálnej inklúzie  a prispejú k rozvoju duchovných zručností a modelov. Umenie poézie tak môže stimulovať a podporiť individuálnu kreativitu a pomôcť procesu sociálneho vzdelávania. Zároveň veríme, že prínosom projektu môže byť zdôraznenie významu poézie ako tlačeného média, ktorý je v súčasnosti nedocenený a  znevýhodnený v zmysle súčasných trhových procesov.

Uvedené ciele a zámery chceme dosiahnuť aj kombináciou poézie s inými umeleckými oblasťami ako hudba, video art, výtvarné umenie, dráma, ktoré majú širší spoločenský dopad. Ďalším dôležitým momentom pre poéziu je aj prepojenie s rôznymi oblasťami spoločenských a prírodných vied.

 

 

Výška grantu: 198 589,50 €

Web o projekte: www.poezijainvino.org/en/poetry-reaching-out