Radi by sme Vás informovali, že vzhľadom na situáciu s pandémiou COVID-19 boli aprílové uzávierky aktuálnych výziev odložené na máj 2020.

Týka sa to nasledujúcich okruhov a výziev:

EACEA / 23/2019 – Podpora online distribúcie
-pôvodná uzávierka 7. 4. 2020 posunutá na 5. 5. 2020

EACEA / 26/2019 – Podpora filmových festivalov
-pôvodná uzávierka 23. 4. 2020 posunutá na 21. 5. 2020