SPOLOČNOSŤ: Film Europe
PROJEKT: Pozitia copilului (r. Calin Peter Netzer, RO, 2013)
SCHÉMA FINANCOVANIA: Výberová podpora kinodistribúcie 
ČÍSLO VÝZVY: EACEA 21/2012
SUMA: 2 300 EUR